GABINET LEKARZA POZ

lek.med. Anna Kalandyk-Smolińska
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej


lek.med. Barbara Lechowicz
specjalista medycyny rodzinnej

lek.med. Marta Nawrot
PEDIATRA
Specjalista medycyny rodzinnej
PIELĘGNIARKI

Anna Kaufmann
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Małgorzata Natkaniec
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Marta Rożek
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Bożena Sosenko
pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania

Jolanta Płatek-Czyżewska
magister pielęgniarstwa

Henryka Szlachta
położna środowiskowo - rodzinnaSTOMATOLODZY

Łukasz Butryn
lekarz dentysta


Jolanta Aksamit
lekarz dentystaFIZJOTERAPIA 
 

 
Joanna Sienko
magister fizjoterapii